Αρχική>Ο ΙΑΤΡΟΣ>ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

 


Studies

 

Specialty in Oral & maxillofacial surgery Aristotle University of Thessaloniki,
“G. Papanikolaou” Hospital, Thessaloniki, Greece Oral & Maxillofacial Surgeon
since 4/3/2005
School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki, Greece MD
grade: very good
School of Dentistry National Kapodestrian University of Athens, Greece DDS
grade: very good
Student of PhD degree Aristotle University of Thessaloniki, Greece Started at 4/3/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publications

1. Polymorphous low-grade adenocarcinoma. Report of a case. Psomaderis K, Karakasis D. Greek J Oral Max Fac Surg 16:161-164, 2001
2. Osteosarcoma of the mandible. Report of a case. Kanakis P, Psomaderis K. Hellenic Arch Oral Maxillofac Surg 4(4):291-297, 2003
3. The problem of the obstruction of the double-bended nasotracheal anaesthetic tube and its management. Psomaderis K, Dimitrakopoulos I, Karakasis D. Hellenic Arch Oral Maxillofac Surg 5(1):13-17, 2004
4. Primary de novo intraosseous carcinoma: report of two cases. Dimitrakopoulos I, Psomaderis K, Asimaki A, Papaemanouel S, Karakasis D. J Oral Maxillofac Surg 2005 Aug;63(8):1227-30
5. Tongue cancer in young patients under 45 years old. Is there a need for special treatment? Clinical and histological study of 10 cases and literature review. Psomaderis K, Dimitrakopoulos I, Karakasis D. Hellenic Stomatological Review 49:299-304, 2005
6. Dermatofibrosarcoma protuberans of the face: report of two cases and an overview of the recent literature. Maggoudi D, Vahtsevanos K, Psomaderis K, Kiesaridou D, Valery R, Karakinaris G. J Oral Maxillofac Surg 2006 Jan;64(1):140-4
7. Ludwig’s angina: a past eponym with future. Makos C, Psomaderis K. Hellenic Arch Oral Maxillofac Surg 7(1):44-52, 2006
8. Burkitt’ lymphoma with loss of long arm of chromosome 1. Dimitrakopoulos I, Psomaderis K, Katopodi T, Iordanidis F, Georgoulis I. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007 May;103(5):e42-47
9. Inflammatory myofibroblastic tumor of the maxillary sinus: a case report. Dimitrakopoulos I, Psomaderis K, Iordanidis F, Karakasis D. J Oral Maxillofac Surg 2007 Feb;65(2):323-6
10. Ameloblastic fibroma of the mandible associated with root resorption and unerupted teeth: a case report. Dimitrakopoulos I, Psomaderis K, Zaramboukas T. Quintessence Int In press for 6/2008
11. Trauma of the lacrimal drainage apparatus and its management. Psomaderis K, Antoniades K, Karakasis D. Hellenic Arch Oral Maxillofac Surg
12. An international literature review in renal carcinoma metastasis to the oral mucosa and a new report of an epulis-like metastasis. Makos C., Psomaderis K. Oral Oncology In Press

 

 

 

 

 

 

 

Lectures
1. [Fungal infections of the maxillary sinus]. Μυκητιασικές λοιμώξεις γναθιαίων κόλπων. ΛΗ΄ annual Greek odontostomatological meeting. Alexandroupoli, Greece, 2003
2. [Heart rate disorders, heart valves disorders, existence of pacemaker and dentistry]. Αρρυθμίες, βαλβιδοπάθειες, ύπαρξη βηματοδότη και οδοντιατρική. Educative seminar: “dental management at special patients and patients with special needs. Thessaloniki, Greece, 2003
3. [Complications of condyle fractures]. Επιπλοκές καταγμάτων κονδύλου. Hellenic association of oral and maxillofacial surgery: resident’s pontium. Athens, Greece, 2003
4. [Maxillofacial trauma. Baselines of management]. Γναθοπροσωπικό τραύμα. Βασικές αρχές αντιμετώπισης. Army Navy. Navy Hospital of Athens. Continuing education program 2006-2007. Athens, Greece, 2006
5. Η χρήση βιολικών στην αποκατάσταση μικρών ενδοστοματικών ελλειμμάτων. 22th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2008

 

 

 


Presentations
1. [The use of HBO at the treatment of radiation necrosis of the jaws]. Η συμβολή του ΗΒΟ στην αντιμετώπιση της ακτινονέκρωσης των γνάθων. Parrisi A, Dalambiras S, Psomaderis K. 14th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2000
2. Diagnosis and treatment planning of palatal salivary gland tumors. Psomaderis K, Triantafillidou A, Karakasis D. 6th Congress of the Balkan Stomatological Society. Bucharest, Romania, 2001
3. [Osteosarcoma of the mandible. A case report]. Οστεοσάρκωμα κάτω γνάθου. Αναφορά περιστατικού. Kanakis P, Psomaderis K, Tzaninis D. 15th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Thessaloniki, Greece, 2001
4. [The indications for surgical revision of the orbital floor at the treatment of zygomatic fractures]. Η αναγκαιότητα της χειρουργικής διερεύνησης του οφθαλμικού κόγχου στα κατάγματα του ζυγωματικού. Kanakis P, Psomaderis K. 15th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Thessaloniki, Greece, 2001
5. [Inflammatory Pseudotumor. Is it a real entity or not? Review of the literature and a case report]. Φλεγμονώδης ψευδοόγκος. Πραγματική οντότητα ή όχι;. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και αναφορά περίπτωσης. Psomaderis K, Karakasis D. 16th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2002
6. [Injuries of the alveolar process and anterior teeth. Therapeutic management]. Κακώσεις φατνιακής απόφυσης και προσθίων δοντιών. Θεραπευτική αντιμετώπιση. Psomaderis K, Kommata A, Karakasis D. ΛZ΄ annual Greek odontostomatological meeting. Florina, Greece, 2002
7. [Dermatofibrosarcoma Protuberans. A case report]. Δερματοϊνοσάρκωμα παρειάς. Αναφορά περίπτωσης. Maggoudi D, Psomaderis K, Vahtsevanos K, Kesaridou D, Valery R. 16th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2002
8. [Head and neck infections at patients with compromised immune system]. Τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις σε ασθενείς με μειωμένη άμυνα του οργανισμού. Siohos K, Psomaderis K, Maggoudi D, Kommata A, Triantafillidou A. ΛΗ΄ annual Greek odontostomatological meeting. Alexandroupoli, Greece, 2003
9. Fungal infections of the maxillary sinus. Psomaderis K, Lazaridis N, Karakasis D. 16th ICOMS, Athens, Greece, 2004
10. Superficial angiomyxoma of the parotid region. A case report. Psomaderis K, Triantafillidou A, Karakasis D. Poster. XVII European Congress for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 2004
11. Multiple recurrent central giant cell granulomas (CGCG) in the mandible. Psomaderis K, Kanakis P. Poster. XVII European Congress for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 2004
12. Acinic cell carcinoma of minor salivary glands. Report of four cases. Triantafillidou A, Psomaderis K, Kalimeras E. Poster. XVII European Congress for Cranio-Maxillofacial Surgery, Tours, France, 2004
13. Inflammatory myofibroblastic tumor of the maxillary sinus. A case report. Psomaderis K, Dimitrakopoulos I, Karakasis D. 9th Congress of the Balkan Stomatological Society. Ohrid, FYROM, 2004
14. [Dentigerous Cysts. A clinical review of 1554 individuals]. Οδοντοφόρες κύστεις. Κλινικοστατιστική μελέτη επί 1554 ατόμων. Makos C, Psomaderis K, Siohos K. 24th Panhellenic Congress of Dentistry. Thessaloniki, Greece, 2004
15. Mucoepidermoid carcinoma of the minor salivary glands. A clinical study of 16 cases and review of the literature. Triantafillidou K, Dimitrakopoulos I, Psomaderis K, Iordanidis F, Koufogiannis D. Poster. 10th International Congress on Oral Cancer, Crete, Greece, 2005
16. Osteosarcoma of the mandible spontaneously arising in fibrous dysplasia. A case report and review of the literature. Psomaderis K, Triantafillidou K, Iordanidis F, Karakasis D. Poster. 10th International Congress on Oral Cancer, Crete, Greece, 2005
17. Tongue cancer in young patients under 45 years old. Is there a need for special treatment? Clinical and histological study of 10 cases and literature review. Psomaderis K, Dimitrakopoulos I, Karakasis D. Poster. 10th International Congress on Oral Cancer, Crete, Greece, 2005
18. Correlation between humanpappilomavirus and p53 gene alterations in oral squamous cell carcinoma and their relations to age, gender, alcohol and tobacco consumption. Katopodi T, Dimitrakopoulos I, Psomaderis K, Lampropoulos F, Kouidou S, Kourakis A. Poster. 10th International Congress on Oral Cancer, Crete, Greece, 2005
19. [The use of the pedicled osseomucosal flap at the transoral approach to the maxillary antrum. A new technique]. Η χρήση του μισχωτού οστεοβλεννογόνιου κρημνού για την ενδοστοματική προσπέλαση του γναθιαίου άντρου. Μία νέα προσπέλαση. Lazaridis N, Psomaderis K. 19th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2005
20. [Differential diagnosis of fibroosseous lesions of the jaws]. Διαφορική διάγνωση ινοοστικών βλαβών των γνάθων. Psomaderis K, Triantafillidou A, Kalimeras E, Karakinaris G, Iordanidis F. 19th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2005
21. [Giant-cell lesions of the jaws. Pathogenesis, diagnosis, differential diagnosis]. Γιγαντοκυτταρικές βλάβες τω γνάθων. Αιτιοπαθογένεια, διάγνωση, διαφορική διάγνωση. Triantafillidou A, Psomaderis K, Iordanidis F. 25th Panhellenic Congress of Dentistry. Larisa, Greece, 2005
22. [Deliquesces and inadvertences at the daily dental service. Negative factors that affect the quality of work and the satisfaction of the patient]. Παραλείψεις και αβλεψίες στην καθημέρα οδοντιατρική πράξη: αρνητικοί παράγοντες ποιότητας έργου και ικανοποίησης ασθενή. Makos C, Psomaderis K, Siohos K, Ftouli M. Poster. 25th Panhellenic Congress of Dentistry. Larisa, Greece, 2005
23. [The need of combined neurosurgical and maxillofacial surgical therapy to the therapy of severe craniofacial injuries]. Η αναγκαιότητα της συνδυασμένης νευροχειρουργικής και στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής θεραπείας στην αντιμετώπιση των βαρέων κρανιοπροσωπικών κακώσεων. Dimitrakopoulos I, Psomaderis K, Tsonidis H, Marinopoulos D, Tsitsopoulos P, Tsitsopoulos F. 3rd scientific congress of School of Medicine of Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2005
24. [Transoral approach to the cranial vault and cervical spine]. Διαστοματικές προσπελάσεις βάσεως κρανίου-αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Psomaderis K, Tobris S, Sennis P, Bouramas D, Fakitsas I. 20th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2006
25. [Post-irradiation sarcoma of the maxilla. A case report]. Μετακτινικό σάρκωμα της άνω γνάθου. Αναφορά περίπτωσης. Psomaderis K, Kanakis P, Papamanthos M. 21th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Ioannina, Greece, 2007
26. [Fractures of the orbital floor. A clinical review]. Κατάγματα εδάφους οφθαλμικού κόγχου. Κλινικοστατιστική μελέτη. Kanakis P, Psomaderis K, Papamanthos M. 21th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Ioannina, Greece, 2007
27. Τοποθέτηση εμφυτευμάτων με τη χρήση στερεολιθογραφικού νάρθηκα. Φτούλη Μ., Ψωμαδέρης Κ. 22th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2008
28. H χρήση βιοαπορροφήσιμων υλικών στην οστεοσύνθεση καταγμάτων της κάτω γνάθου. Κανάκης Π. Ψωμαδέρης Κ. 22th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2008

 

 

 

 

CME
1. 16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery. Athens, Greece, 2003
2. European Union and Ministry of Health of Greece: Centre of Professional Education: “Head and Neck Cancer. Diagnosis and treatment”. Thessaloniki, 2004
3. 8th Panhellenic Congress of Plastic, Reconstructive and Cosmetic Surgery. Halkidiki, Greece, 2007
4. Augmentation procedures part I: bone harvesting techniques, augmentation and soft tissue surgery. Olsberg, Germany, 2008

 

 

 

 

 

 

 

Congress attendance
1. 17th Panhellenic Congress of Dentistry. Rhodes, Greece, 1997
2. 12th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Athens, Greece, 1998
3. 13th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Athens, Greece, 1999
4. 19th Panhellenic Congress of Dentistry. Crete, Greece, 1999
5. 14th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Athens, Greece, 2000
6. 5th Congress of the Balkan Stomatological Society. Thessaloniki, Greece, 2000
7. 15th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Thessaloniki, Greece, 2001
8. 6th Congress of the Balkan Stomatological Society. Bucharest, Romania, 2001
9. 16th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Thessaloniki, Greece, 2002
10. ΛZ΄ annual Greek odontostomatological meeting. Florina, Greece, 2002
11. ΛH΄ annual Greek odontostomatological meeting. Alexandroupoli, Greece, 2003
12. Seminar of Clinical Dentistry. Stomatological Society of Northern Greece. Larisa, Greece, 2003
13. 9th Congress of the Balkan Stomatological Society. Ohrid, FYROM, 2004
14. 24th Panhellenic Congress of Dentistry. Thessaloniki, Greece, 2004
15. 25th Panhellenic Congress of Dentistry. Larisa, Greece, 2005
16. 19th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Thessaloniki, Greece, 2005
17. 20th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2006
18. 21th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Thessaloniki, Greece, 200622th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Ioannina, Greece, 2007
19. 22th Panhellenic Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 2008