Αρχική>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ>Ανύψωση ιγμορείου άντρου

Ανύψωση ιγμορείου άντρου

 Σε αρκετές περιπτώσεις όταν τα οπίσθια δόντια της άνω γνάθου λείπουν αρκετά χρόνια τότε λόγω ατροφίας της φατνιακής απόφυσης το ύψος του οστού της περιοχής μειώνεται και αυξάνει το μέγεθος του ιγμορείου που βρίσκεται ανατομικά ακριβώς απο πάνω. Το ιγμόρειο είναι μια αεροφόρος κοιλότηττα εκατέρωθεν της μύτης, η οποια επεκτείνεται πλαγίως μεχρι τα οπισθια δόντια της άνω γναθου. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να τοποθετηθούν εμφυτεύματα στην περιοχή αυτή και το ύψος της φστνιακής αποφυσης δεν είναι αρκετό επιτελείται η επέμβαση της ανύψωσης του ιγμορείου. 

Κατά την επέμβαση αυτή απομακρύνεται το έδαφος του ιγμορείου προς τα επάνω, μακρυά απο την περιοχή που θα τοποθετηθούτν τα εμφυτεύματα και το κενό συμπηρώνεται με οστικό μόσχευμα. Ακολουθει μια περίοδος αναμονής 4 μηνών. Κατά την περίοδο αυτή το νέο οστούν που έχει τοποθετηθεί ενσωματώνεται με το υπάρχον την άνω γνάθου και έτσι αυξλανεται καθ' ύφος η περιοχή που θα φιλοξενήσει τα εμφυτεύματα. Μετά απο αυτη την αναμονη ο ιατρός είναι σε θέση να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα κατα τον συνήθη τρόπο.

Όσον αφορά στην επέμβαση κατά κανόνα γίνεται υπο τοπική αναισθησία, με ενδοστοματική προσπέλαση και διαρκεί περίπου μισή ώρα.