Αρχική>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ>Χειρουργική στόματος

Χειρουργική στόματος

Η φατνιακή απόφυση είναι το τμήμα του οστού των γνάθων που φέρει τα δόντια και μπορεί να εμπλακεί σε διάφορες νοσηρές καταστάσεις που προσβάλλουν τα δόντια, τις γνάθους και τους γύρω ιστούς. H οδοντοφατνιακή χειρουργική περιλαμβάνει τη χειρουργική αντιμετώπιση των νόσων των δοντιών και των σκληρών και μαλακών ιστών που τα στηρίζουν. Δεν περιλαμβάνει σφραγίσματα, προσθετικές εργασίες κλπ.
 
Έγκλειστοι οδόντες
 
Η αφαίρεση των εγκλείστων δοντιών είναι μια από τις πιο συνηθισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι ενδείξεις αφαίρεσής του έχουν γίνει πολλές φορές θέμα εργασιών. Σήμερα θεωρούμε ότι οι τρίτοι γομφίοι πρέπει να αφαιρούνται στις εξής περιπτώσεις:
 • ορθοδοντικούς λόγους
 • υποτροπιάζουσες φλεγμονές (περιστεφανίτις)
 • εκτεταμένος τερηδονισμός
 • βλάβη του πολφού
 • περιακρορριζική αλλοίωση
 • απόστημα
 • σοβαρή περιοδοντίτιδα
 • οστεομυελίτιδα
 • προφυλακτικά σε ειδικές περιπτώσεις
 • για διευκόλυνση της επανορθωτικής οδοντιατρικής θεραπείας (π. χ. τοποθέτηση γέφυρας).
 • εσωτερική ή εξωτερική απορρόφηση γειτονικών δοντιών
 • άμεση σχέση με γραμμή κατάγματος της γνάθου
 • άμεση σχέση με νεόπλασμα
 • νόσοι του οδοντοθυλακίου (κύστεις, όγκοι)
 • κάταγμα του δοντιού
 • αφαίρεση για τις ανάγκες ορθογναθικής ή επανορθωτικής χειρουργικής μεταμόσχευση σε άλλη θέση του φραγμού
 
Η αφαίρεση των εγκλείστων δοντιών μπορεί να γίνει, στις περισσότερες περιπτώσεις, με τοπική αναισθησία. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά όταν πρόκειται να αφαιρεθούν και οι τέσσερις φρονιμήτες, προτιμάται η λύση της χορήγησης ενδοφλέβιας κατααστολής.
 
Υπάρχουν και περιπτώσεις δύσκολων εγκλεισμών, η αντιμετώπιση των οποίων είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ο κίνδυνος τρώσης νεύρων είναι υπαρκτός γι' αυτό απαιτείται εμπειρία και ιδιαίτερη προσοχή του χειρουργού.
 
Εκτός τού τρίτου γομφίου και άλλα δόντια μπορούν να παρουσιάσουν εγκλεισμό, όπως οι κυνόδοντες και οι προγόμφιοι
 
                 
          Εκτομή όγκων του στόματος
 
 
 
 
Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αλλοιώσεων του στόματος και των γνάθων, συμπεριλαμβανομένων των καλοηθών όγκων, κυστικών αλλοιώσεων και μεταβολικών διαταραχών του οστού, οι οποίες μπορούν προοδευτικά να προκαλέσουν πόνο ή φλεγμονή καθώς και παραμόρφωση του οστού και μείωση της αντοχής του. Ο ιατρός είναι σε θέση να αφιρέσει τις βλάβες αυτές και να αποκαταστήσει το κενό με οστικό μόσχευμα όπου χρειαστεί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ακρορριζεκτομή  
 
Πολλές ακρορριζικές αλλοιώσεις απαιτούν μετά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) και εκτομή του ακρορριζίου του δοντιού (ακρορριζεκτομή). Πρόκειται για μια πολυ απλή επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται η ενδοστική αλλοίωση που σχετίζεται με το δόντι καθώς και τα 3 τελευταία χιλιοστά της ρίζας του υπεύθυνου δοντιού, προκειμένου να προληφθεί νέα υποτροπή της ακρορριζικής αλλοίωσης
 

Σε πολλές ακόμη περιπτώσεις αφαίρεση κύστεως ή καλοήθους όγκου είναι πιθανό να απαιτηθεί τοποθέτηση μοσχεύματος.