Αρχική>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ>Ακίνητη προσθετική σε 1 ημέρα - TEETH IN 24 HOURS

Ακίνητη προσθετική σε 1 ημέρα - TEETH IN 24 HOURS

  Ακίνητη προσθετική σε μια ημέρα (teeth in 24 hours)

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών ακόμα και σε ολικές νωδότητες (ολική απώλεια των δοντιών) είναι δυνατή η αποκατάσταση τους με οδοντικά εμφυτεύματα και ακίνητη προσθετική (γέφυρες) εντός ολίγων ωρών. Πρόκειται για μια δοκιμασμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνική που εφαρμόζεται από ειδικούς ιατρούς με σκοπό να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα σε ελάχιστο χρόνο.
Προκειμένου να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο θα πρέπει να προηγηθεί ένας ενδελεχής ακτινολογικός και κλινικός έλεγχος. Μετά το στάδιο αυτό γίνεται ο σχεδιασμός του περιστατικού και με βάση αυτό παραγγέλνεται στον οδοντοτεχνίτη η προσθετική εργασία. Την ημέρα της επέμβασης ή την επόμενη τοποθετούνται τα εμφυτεύματα και επιτόπου πάνω σε αυτά η ήδη έτοιμη προσθετική εργασία.

Η εν λόγω τεχνική είναι εξαιρετικά απαιτητική για τον ιατρό και τους συνεργάτες του, αλλά τα ποσοστά επιτυχίας είναι παρόμοια με αυτά της κλασσικής εμφυτευμτολογίας.