Αρχική>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ>Γναθοχειρουργική παίδων

Γναθοχειρουργική παίδων

 Η γναθοχειρουργική στα παιδιά αν και δεν αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα της ιατρικής απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Αφορά συνήθως τραύματα και κατάγματα του προσώπου των παιδιών και αφαίρεση όγκων απο το στόμα και το πρόσωπο των μικρών ασθενών. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος του φάσματος καλύπτει η χειρουργική του στόματος που αφορά στην αποκάλυψη εγκλειστων οδόντων και η εκτομή χαλινών.

Τέλος, αν και σπανιότερα, ο γναθοχειρουργός καλείται ως μέλος μιας ιατρικής ομάδας να συμβάλλει χειρουργικά στη διόρθωση δυσμορφιών του προσώπου που αφορούν στα οστα του προσωπικού κρανίου όπως συμβαίνει σε δίαφορα συνδρομα συγγενών (εκ γενετής)  ή επίκτητων ανωμαλιών.

Οι περισσότερες επεμβάσεις, ακόμα και οι πιο απλές, συνηθέστατα, τελούνται υπο καταστολή, ούτως ώστε το παιδί να συνεργάζεται καλύτερα και με περισσότερη ασφάλεια.