Αρχική>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ>Οστεομυελίτιδα από διφωσφωνικά (BRONJ)

Οστεομυελίτιδα από διφωσφωνικά (BRONJ)

Η οστεομυλύτιδα των γνάθων απο διφωσφωνικά φάρμακα αποτελεί μια ξεχωριστή παθολογική οντότητα που χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση.

Ορισμός

Πάσχοντες από ποστεομυελύτιδα των γνάθων (BRONJ) θα πρέπει να θεωρούνται οι ασθενείς στους οποίους ισχύουν και οι τρεις παρακάτω συνθήκες:

  • λήψη διφωσφονικών στο παρόν ή στο παρελθόν
  • εκτεθειμένο οστούν στην γναθοπροσωπική περιοχή, εμμένον για περισσότερο από 8 εβδομάδες
  • απουσία ιστορικού ακτινοθεραπείας στην περιοχή της κεφαλής και τραχήλου

 

 

 

 

 

Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης οστεομυελύτιδας σχετιζόμενοι με το διφωσφωνικό φάρμακο

Δραστικότητα του φαρμάκου
Η ζολενδρονάτη είναι πιο δραστική από την παμινδρονάτη
Η παμινδρονάτη είναι πιο δραστική από τα per os χορηγούμενα διφωσφονικά
Διάρκεια της θεραπείας
Όσο πιο μακρόχρονη η θεραπεία τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της νόσου

Τοπικοί παράγοντες
Χειρουργική του στόματος
Εξαγωγές
Χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων
Ακρορριζική χειρουργική
Περιοδοντική χειρουργική με συμμετοχή οστού
?νω/κάτω γνάθος : 1/2
Torus mandibularis
Turus palatinus
Οξύαιχμη έσω λοξή γραμμή
?λλες εξοστώσεις
Συνυπάρχουσες φλεγμονώδεις καταστάσεις στο στόμα
Περιοδοντική νόσος
Τερηδόνες
Οδοντοφατνιακά αποστήματα

Δημογραφικοί και συστεμικοί παράγοντες
Αυξημένη ηλικία
Καυκάσια φυλή
Αιμοκάθαρση
Μεταστατική νόσος
Χαμηλή αιμοσφαιρίνη
Χημειοθεραπεία
Κάπνισμα

Στρατηγική αντιμετώπισης ασθενών με διφωσφωνικά

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΔΙΦΩΦΟΝΙΚΑ
Εάν η γενική κατάσταση του ασθενούς το επιτρέπει:
Ενδελεχής οδοντιατρικός έλεγχος
Εξαγωγή δοντιών με αμφίβολη πρόγνωση
Χειρουργική αφαίρεση κύστεων ή άλλων φλεγμονωδών καταστάσεων των γνάθων
Θεραπεία περιοδοντικής νόσου
Ολοκλήρωση θεραπευτικών οδοντιατρικών εργασιών με σκοπό την διατήρηση των υγιών δοντιών
Εκμάθηση σωστής στοματικής υγιεινής
Αναμονή 3 εβδομάδων για επιθηλιοποίηση των τραυμάτων

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΙΦΩΦΟΝΙΚΑ
Διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής
Τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος
Ενδοδοντικές θεραπείες και όχι εξαγωγές
Αποφυγή τοποθέτησης εμφυτευμάτων σε ασθενείς που λαμβάνουν I.V. διφωσφονικά πάνω από 4 φορές το χρόνο

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΙΦΩΦΟΝΙΚΑ per os
Ασθενείς με διάρκεια θεραπείας λιγότερη των 3 ετών και χωρίς κανένα παράγοντα κινδύνου δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο όταν υποβάλλονται σε χειρουργική του στόματος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό
Ασθενείς με διάρκεια θεραπείας μεγαλύτερη των 3 ετών και αν η γενική του υγεία του ασθενούς το επιτρέπει θα πρέπει να διακόπτουν το φάρμακο 3 μήνες πριν τις χειρουργικές παρεμβάσεις, και άλλους 3 μήνες μετά την επέμβαση, μέχρι να ολοκληρωθεί η οστική επούλωση (“drug holiday”)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ
I.V. Χορήγηση
Η μικρής διαρκείας διακοπή του φαρμάκου δεν προσφέρει τίποτα
Εάν η γενική υγεία του ασθενούς το επιτρέπει τότε η μακροχρόνια διακοπή βοηθά στην σταθεροποίηση της νόσου και στην μείωση του ρίσκου νέων εστιών
per os χορήγηση
Η μακροχρόνια διακοπή μπορεί να οδηγήσει σε απολυματοποίηση της εστίας και επούλωση μετά την αφαίρεση του απολύματος
Εάν η γενική υγεία του ασθενούς το επιτρέπει προτείνεται η διακοπή του φαρμάκου